Санхүүгийн зохицуулах хорооны үйл ажиллагаа, үнэт цаасны, даатгалын, банк бус санхүүгийн болон хадгаламж, зээлийн хоршооны зах зээлтэй холбоотой аливаа асуудлаар 264444 (гар утаснаас 51264444) дугаарын утсаар хандана уу.

Ханшийн мэдээ

СОШИАЛ МЕДИА


2017.04.13

“Нэйшнл ассет менежмент” ХХК-д үнэт цаасны зах зээлд хөрөнгө оруулалтын менежментийн, “Ивээлт-Очир” ХХК-д даатгалын зуучлагчийн, хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ 2.5 тэрбум төгрөг байх шаардлагыг хангасан ”Хан Алтайн нуруу”, “Гоулд капитал инвест”, “Дарь финанс” ХХК-уудад банк бус санхүүгийн зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгов. Мөн, валют арилжааны “Эксклюзивчэнж ББСБ” ХХК-д зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл нэмж өгөхөөр боллоо.

2017.03.11

2017.02.08

2017.01.16

2016.12.15

2016.10.20

2016.09.22

2016.07.29

2016.04.13

2016.04.07

2016.03.06

2016.03.04

Төсөл хөтөлбөрүүд

Холбоо барих