Ханшийн мэдээ

СОШИАЛ МЕДИА


2018.06.29

2018.06.06

2018.05.23

2018.05.04

2018.04.05

2018.03.14

2018.02.28

2018.02.07

2018.01.24

2017.12.15

2017.11.24

2017.11.08

2018.07.17

МУТСТ чиглэлээр зайны болон газар дээрх хяналт, шалгалт хийх журамд санал авч байна

2018.07.02

ББСБ-ууд хувь нийлүүлсэн хөрөнгөө үе шаттай нэмэгдүүлсээр байна

2018.05.31

ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

2018.05.31

ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТУХАЙ ЗАРЛАЛ

2018.05.31

Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх чиглэлээр банкнаас бусад мэдээлэх үүрэгтэй этгээдэд хяналт шалгалт хийх журам”-ыг шинэчлэхтэй холбогдуулан санал авч байна.

2018.05.31

Үнэт цаасны зах зээлд үйлчилгээ үзүүлэх хуульч, аудиторуудын шалгалтад 43 иргэн тэнцлээ.

2018.05.23

Үнэт цаасны зах зээлд оролцогчид үйлчилгээ үзүүлэх аудиторуудаас авах шалгалтын журам

2018.05.14

Зөвлөх үйлчилгээний тухай зарлал

2018.04.11

Үнэт цаасны зах зээлд мэргэжлийн ажил, үйлчилгээ явуулах эрх олгох сургалтын зар

2018.03.28

Үнэт цаасны зах зээлд оролцогчид үйлчилгээ үзүүлэх хуульч, аудитор, үнэлгээчдэд зориулсан сургалтын бүртгэл эхэллээ

2018.03.26

“FRC Plus Investment” илтгэлийн уралдааны материал хүлээн авах хугацаа дуусахад 7 хоног үлдлээ.

2018.01.29

Даатгалын зуучлагчийн сургалтын бүртгэл эхэллээ

2017.12.13

Даатгалын зуучлагчийн сургалт

2017.12.13

Даатгалын хохирол үнэлэгчийн сургалт

2017.12.06

Үнэт цаасны зах зээлд оролцогчдод үйлчилгээ үзүүлэх хуульч, аудиторуудаас авах шалгалтын журам

МЭРГЭЖЛИЙН ХОЛБООД

Төсөл хөтөлбөрүүд

Холбоо барих