Ханшийн мэдээ

СОШИАЛ МЕДИА


2019.03.13

2019.03.11

2019.01.09

2018.12.26

2018.12.14

2018.11.30

2018.11.14

2018.10.17

2018.09.26

2018.09.12

2018.08.29

2018.06.29

2019.03.21

ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТУХАЙ ЗАРЛАЛ

2019.03.15

"МОНКОРД" ХЗХ-НЫ БҮХ ГИШҮҮДИЙН ХУРЛЫГ 2019 ОНЫ 3 ДУГААР САРЫН 23-НЫ ӨДӨР ХИЙХЭЭР ТОВЛОСОН БАЙНА

2019.03.01

“Зохицуулалтын үйлчилгээний хөлсний хэмжээг шинэчлэн тогтоох, төвлөрүүлэх журам”-ын төсөлд зах зээлийн оролцогчид, олон нийтээс санал авч байна.

2019.02.28

ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТУХАЙ ЗАРЛАЛ

2019.02.13

Хувьцаат компаниудын анхааралд

2019.01.22

“ББСБ-ын үйл ажиллагааны зохистой харьцааны шалгуур үзүүлэлтийг тооцож, хяналт тавих журам”-ын төсөлд зах зээлийн оролцогчид, олон нийтээс санал авч байна.

2019.01.14

Үнэт цаасны зах зээлийн нэр бүхий журмын төслүүдээр хэлэлцүүлэг зохион байгуулах тухай

2019.01.14

“Зээлийн батлан даалтын сангийн үйл ажиллагааг зохицуулах, хяналт тавих журам”-ын төсөлд зах зээлийн оролцогчид, олон нийтээс санал авч байна.

2018.12.21

ДААТГАГЧ БОЛОН АКТУАРЧДЫН АНХААРАЛД

2018.12.10

Даатгалын зуучлагчийн сургалтын бүртгэл эхэллээ

2018.11.30

Хэлэлцүүлэг зохион байгуулах тухай

2018.11.21

"Хувьцаат компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын зар хүргэх тухай журам"-ын хэлэлцүүлэг зохион байгуулах тухай

2018.11.20

“КОМПАНИЙН ЗАСАГЛАЛ”-ын гэрчилгээ олгох сургалтын зар

2018.11.13

Даатгалын байгууллагад аудит хийх үйл ажиллагааны төрөлжсөн сургалтын зар

2018.11.01

ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТУХАЙ ЗАРЛАЛ

МЭРГЭЖЛИЙН ХОЛБООД

Төсөл хөтөлбөрүүд

Холбоо барих