Ханшийн мэдээ

СОШИАЛ МЕДИА


2018.02.28

2018.02.07

2018.01.24

2017.12.15

2017.11.24

2017.11.08

2017.10.29

2017.10.09

2017.09.27

2017.08.30

2017.07.20

2017.07.05

2018.01.29

Даатгалын зуучлагчийн сургалтын бүртгэл эхэллээ

2017.12.13

Даатгалын зуучлагчийн сургалт

2017.12.13

Даатгалын хохирол үнэлэгчийн сургалт

2017.12.06

Үнэт цаасны зах зээлд оролцогчдод үйлчилгээ үзүүлэх хуульч, аудиторуудаас авах шалгалтын журам

2017.12.05

Онцгой нөхцөл байдал үүссэн харилцагчдыг өөр зохицуулалттай этгээдэд шилжүүлэх уралдаант шалгаруулалт явуулах тухай

2017.11.27

Даатгалын зуучлагчийн сургалтын бүртгэл эхэллээ

2017.11.24

Үнэт цаасны зах зээлд оролцогчид үйлчилгээ үзүүлэх аудитор, хуульч, үнэлгээчинд зориулсан сургалт

2017.11.17

Үнэт цаасны зах зээлд оролцогчид үйлчилгээ үзүүлэх хуульч, аудитор, үнэлгээчинд зориулсан сургалт хойшиллоо

2017.11.09

Даатгалын хохирол үнэлэгчийн сургалт хойшиллоо

2017.11.02

Банк бус санхүүгийн байгууллагын удирдлагуудын анхааралд

2017.10.31

Үнэт цаасны зах зээлд оролцогчид үйлчилгээ үзүүлэх хуульч, аудитор, үнэлгээчинд зориулсан сургалтын бүртгэл эхэллээ

2017.10.23

Даатгалын байгууллагад аудит хийх үйл ажиллагааны төрөлжсөн сургалт

2017.10.03

Даатгалын байгууллагад аудит хийх үйл ажиллагааны төрөлжсөн сургалтын бүртгэл эхэллээ

2017.09.18

Үнэт цаасны зах зээлд ажил үйлчилгээ явуулах эрх олгох, аттестатчилах сургалтын зар

2017.09.18

Санхүүгийн зах зээл дээр ажиллах мэргэжлийн оролцогчдод зориулсан 2017 оны сургалтын төлөвлөгөө

МЭРГЭЖЛИЙН ХОЛБООД

Төсөл хөтөлбөрүүд

Холбоо барих