Хууль, тогтоомжийн төслийн нэр
"Зохицуулалттай зах зээлд арилжих үүсмэл санхүүгийн хэрэгслийн ерөнхий журам" Санал авч байна ТАТАХ smd@frc.mn мэйл хаяг руу илгээнэ үү

Хууль, тогтоомжийн төслийн нэр
Даатгагчийн болон даатгалын мэргэжлийн оролцогчийн үйл ажиллагааг зохистой явуулах ёс зүйн журам /хассан заалтыг дундуур зураасаар, нэмсэн заалтыг доогуур зураасаар тэмдэглэсэн болно/ 2019.011.07 ТАТАХ byambasuren@frc.mn

Хуулийн төслийн нэр

Хуулийн төслийн нэр
Хууль, тогтоомжийн төслийн нэр
ХАДГАЛАМЖ, ЗЭЭЛИЙН ХОРШООНЫ НЯГТЛАН БОДОХ БҮРТГЭЛИЙН ЗААВАР, ДАНСНЫ ЖАГСААЛТ, АРГАЧЛАЛ Санал авч байна ТАТАХ Dorjkhand@frc.mn мэйл хаяг руу илгээнэ үү
ХАДГАЛАМЖ, ЗЭЭЛИЙН ХОРШООНЫ АКТИВЫГ АНГИЛАХ, АКТИВЫН ЭРСДЛИЙН САН БАЙГУУЛЖ ЗАРЦУУЛАХ ЖУРАМ Санал авч байна ТАТАХ Dorjkhand@frc.mn мэйл хаяг руу илгээнэ үү

Хууль, тогтоомжийн төслийн нэр
БАНК БУС САНХҮҮГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ЭРСДЭЛД СУУРИЛСАН ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ ХИЙХ ЖУРАМ Санал авч байна ТАТАХ bbsb@frc.mn мэйл хаяг руу илгээнэ үү
ББСБ-ын ХУВЬ НИЙЛҮҮЛСЭН ХӨРӨНГИЙН ДООД ХЭМЖЭЭГ ШИНЭЧЛЭН БАТЛАХ ТУХАЙ ТОГТООЛЫН ТӨСӨЛД САНАЛ АВЧ БАЙНА Санал авч байна ТАТАХ lkhagvasuren_d@frc.mn мэйл хаяг руу илгээнэ үү