Нүүр Хууль, Эрх зүйн актууд 2010 оны СЗХ-ны тогтоол
Хууль, эрх зүйн актын нэр Ангилал Тогтоолын дугаар Батлагдсан огноо Үзэх Татах
1 “Баян-Итгэлт” ХК-ийн үнэт цаасыг бүртгэлээс хасах тухай 2010 оны СЗХ-ны тогтоол 434 2010-12-22 Үзэх Татах
2 “Рескап секьюритис” ХХК-д брокер, дилерийн болон андеррайтерийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2010 оны СЗХ-ны тогтоол 433 2010-12-22 Үзэх Татах
3 “Тэгш боломж” хоршооны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 2010 оны СЗХ-ны тогтоол 432 2010-12-22 Үзэх Татах
4 “Өгийн мандал” хоршооны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 2010 оны СЗХ-ны тогтоол 431 2010-12-22 Үзэх Татах
5 “Төгс их наяд” хоршооны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 2010 оны СЗХ-ны тогтоол 430 2010-12-22 Үзэх Татах
6 “Хар ат хөгжил” хоршооны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 2010 оны СЗХ-ны тогтоол 429 2010-12-22 Үзэх Татах
7 “Ойгоны ирээдүйн сэтгэмж” хоршооны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 2010 оны СЗХ-ны тогтоол 428 2010-12-22 Үзэх Татах
8 “Халх хөгжил” хоршооны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 2010 оны СЗХ-ны тогтоол 427 2010-12-22 Үзэх Татах
9 “Би энд Жи финанс ББСБ” ХХК-ийн банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 2010 оны СЗХ-ны тогтоол 426 2010-12-22 Үзэх Татах
10 “Буянт манлай ББСБ” ХХК-ийн банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 2010 оны СЗХ-ны тогтоол 425 2010-12-22 Үзэх Татах
11 “Мөнх арилжаа ББСБ” ХХК-ийн банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 2010 оны СЗХ-ны тогтоол 424 2010-12-22 Үзэх Татах
12 “Меркентайл хаус азиа ББСБ” ХХК-ийн банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах, зарим үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 2010 оны СЗХ-ны тогтоол 423 2010-12-22 Үзэх Татах
13 “Нэхий итгэлт” хоршооны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 2010 оны СЗХ-ны тогтоол 422 2010-12-22 Үзэх Татах
14 “Цогт-Асар ББСБ” ХХК-ийн банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 2010 оны СЗХ-ны тогтоол 421 2010-12-22 Үзэх Татах
15 “Жонон даатгал” ХХК-д дүрмийн сангийн хэмжээ, хувь нийлүүлэгчдийн бүрэлдэхүүндээ өөрчлөлт оруулахыг зөвшөөрөх тухай 2010 оны СЗХ-ны тогтоол 420 2010-12-22 Үзэх Татах
16 “Улаанбаатар хотын даатгал” ХХК-ийн эрх бүхий албан тушаалтныг томилохыг зөвшөөрөх тухай 2010 оны СЗХ-ны тогтоол 419 2010-12-22 Үзэх Татах
17 “Улаанбаатар хотын даатгал” ХХК-д дүрмийн сангийн хэмжээг нэмэгдүүлэхийг зөвшөөрөх тухай 2010 оны СЗХ-ны тогтоол 418 2010-12-22 Үзэх Татах
18 “Ган зам даатгал” ХХК-д дүрмийн сангийн хэмжээг нэмэгдүүлэхийг зөвшөөрөх тухай 2010 оны СЗХ-ны тогтоол 417 2010-12-22 Үзэх Татах
19 “Moнгол траст холдинг даатгал” ХХК-д дүрмийн сангийн хэмжээ, хувь нийлүүлэгчдийн бүрэлдэхүүндээ өөрчлөлт оруулахыг зөвшөөрөх тухай 2010 оны СЗХ-ны тогтоол 416 2010-12-22 Үзэх Татах
20 Аудиторуудад эрх олгох тухай 2010 оны СЗХ-ны тогтоол 415 2010-12-09 Үзэх Татах
21 Үнэт цаасны зах зээл дээр мэргэжлийн ажил, үйлчилгээ явуулах эрх олгох тухай 2010 оны СЗХ-ны тогтоол 414 2010-12-09 Үзэх Татах
22 “Гендекс” ХХК-ийн андеррайтерийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 2010 оны СЗХ-ны тогтоол 413 2010-12-09 Үзэх Татах
23 Үнэт цаасны бүртгэлээс хасах тухай 2010 оны СЗХ-ны тогтоол 412 2010-12-09 Үзэх Татах
24 “Өндөрхаан инвест” ХХК-ийн тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай 2010 оны СЗХ-ны тогтоол 411 2010-12-09 Үзэх Татах
25 “Алтанхоромсог” ХХК-ийн брокер дилерийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай 2010 оны СЗХ-ны тогтоол 410 2010-12-09 Үзэх Татах
26 “Сөдөт” ХК-ийн үнэт цаасны арилжааг сэргээх тухай 2010 оны СЗХ-ны тогтоол 409 2010-12-09 Үзэх Татах
27 “Арта инвест” ХХК-ийн брокер, дилерийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 2010 оны СЗХ-ны тогтоол 408 2010-12-09 Үзэх Татах
28 Гүйцэтгэх захирлаар томилохыг зөвшөөрөх тухай 2010 оны СЗХ-ны тогтоол 407 2010-12-09 Үзэх Татах
29 ”Эс Жи Капитал” ХХК-д брокер, дилер, хөрөнгө оруулалтын зөвлөхийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2010 оны СЗХ-ны тогтоол 406 2010-12-09 Үзэх Татах
30 “Арвижих хишиг” хоршооны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 2010 оны СЗХ-ны тогтоол 405 2010-12-09 Үзэх Татах
31 “Шинэ зэс” хоршооны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 2010 оны СЗХ-ны тогтоол 404 2010-12-09 Үзэх Татах
32 “Шилийн зоо” хоршооны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 2010 оны СЗХ-ны тогтоол 403 2010-12-09 Үзэх Татах
33 “Мөнхсонор” хоршооны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 2010 оны СЗХ-ны тогтоол 402 2010-12-09 Үзэх Татах
34 “Мөнгөнбийлэг” хоршооны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 2010 оны СЗХ-ны тогтоол 401 2010-12-09 Үзэх Татах
35 “Цогт-Овоо хөгжил” хоршооны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 2010 оны СЗХ-ны тогтоол 400 2010-12-09 Үзэх Татах
36 “Жи Эс Би капитал ББСБ” ХХК-д банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл нэмж олгох тухай 2010 оны СЗХ-ны тогтоол 399 2010-12-09 Үзэх Татах
37 “Футур эволюшион ББСБ” ХХК–ийн банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх зарим тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгож, зарим тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 2010 оны СЗХ-ны тогтоол 398 2010-12-09 Үзэх Татах
38 “Чингисхаан холдинг ББСБ” ХХК-ийн банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 2010 оны СЗХ-ны тогтоол 397 2010-12-09 Үзэх Татах
39 “Эн Ви Си ББСБ” ХХК-ийн банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 2010 оны СЗХ-ны тогтоол 396 2010-12-09 Үзэх Татах
40 “Сэлэнгэ инвест ББСБ” ХХК-ийн банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 2010 оны СЗХ-ны тогтоол 395 2010-12-09 Үзэх Татах
41 “Хайрхан-агула ББСБ” ХХК-ийн банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 2010 оны СЗХ-ны тогтоол 394 2010-12-09 Үзэх Татах
42 “Сэдхаан ББСБ” ХХК-ийн банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 2010 оны СЗХ-ны тогтоол 393 2010-12-09 Үзэх Татах
43 “Сэдхаан ББСБ” ХХК-ийн банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сэргээх тухай 2010 оны СЗХ-ны тогтоол 392 2010-12-09 Үзэх Татах
44 “Өрнө дорнын гүүр ББСБ” ХХК-ийн банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 2010 оны СЗХ-ны тогтоол 391 2010-12-09 Үзэх Татах
45 “Өрнө дорнын гүүр ББСБ” ХХК-ийн банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сэргээх тухай 2010 оны СЗХ-ны тогтоол 390 2010-12-09 Үзэх Татах
46 “Жи Эй энд Юу Эл ” ХХК-д банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2010 оны СЗХ-ны тогтоол 389 2010-12-09 Үзэх Татах
47 Даатгалын актуарчийн эрх олгох тухай 2010 оны СЗХ-ны тогтоол 388 2010-12-09 Үзэх Татах
48 “УБ даатгал” ХХК-д дүрмийн сангийн хэмжээг нэмэгдүүлэхийг зөвшөөрөх тухай 2010 оны СЗХ-ны тогтоол 387 2010-12-09 Үзэх Татах
49 “Бодь даатгал” ХХК-д дүрмийн сангийн хэмжээг нэмэгдүүлэхийг зөвшөөрөх тухай 2010 оны СЗХ-ны тогтоол 386 2010-12-09 Үзэх Татах
50 “Монголиан интернэшнл брокерс” ХХК-д даатгалын зуучлагчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2010 оны СЗХ-ны тогтоол 385 2010-12-09 Үзэх Татах