Нүүр Хууль, Эрх зүйн актууд 2011 оны СЗХ-ны тогтоол
Хууль, эрх зүйн актын нэр Ангилал Тогтоолын дугаар Батлагдсан огноо Үзэх Татах
1 “Улаанбаатар хивс” ХК-ийн нэгдмэл сонирхолтой хувьцаа эзэмшигчдээс гаргасан тендер саналыг зөвшөөрөх тухай 2011 оны СЗХ-ны тогтоол 402 2011-12-27 Үзэх Татах
2 “Хэрэглээ импекс” ХК-ийн нэгдмэл сонирхолтой хувьцаа эзэмшигчдээс гаргасан тендер саналыг зөвшөөрөх тухай 2011 оны СЗХ-ны тогтоол 401 2011-12-27 Үзэх Татах
3 Хорооны 2010 оны 149 дүгээр тогтоолоор батлагдсан журамд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай 2011 оны СЗХ-ны тогтоол 400 2011-12-23 Үзэх Татах
4 Aлбан журмын даатгагчдын холбооны гүйцэтгэх захирлыг томилох тухай 2011 оны СЗХ-ны тогтоол 399 2011-12-23 Үзэх Татах
5 “Mонгол даатгал” ХХК-д дүрмийн сангийн хэмжээгээ нэмэгдүүлэхийг зөвшөөрөх тухай 2011 оны СЗХ-ны тогтоол 398 2011-12-23 Үзэх Татах
6 “Moнpe даатгал” ХХК-д мал амьтдын даатгалын хэлбэрээр үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл нэмж олгох тухай 2011 оны СЗХ-ны тогтоол 397 2011-12-23 Үзэх Татах
7 Даатгалын төлөөлөгчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг xүчингүй болгох тухай 2011 оны СЗХ-ны тогтоол 396 2011-12-23 Үзэх Татах
8 “Монpe даатгал” ХХК-д жолоочийн хариуцлагын албан журмын даатгалын үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл олгох тухай 2011 оны СЗХ-ны тогтоол 394 2011-12-23 Үзэх Татах
9 “Бодь даатгал” ХХК-д жолоочийн хариуцлагын албан журмын даатгалын үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл олгох тухай 2011 оны СЗХ-ны тогтоол 393 2011-12-23 Үзэх Татах
10 “Tэнгэр даатгал” ХХК-д жолоочийн хариуцлагын албан журмын даатгалын үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл олгох тухай 2011 оны СЗХ-ны тогтоол 392 2011-12-23 Үзэх Татах
11 “Моннис даатгал” ХХК-д жолоочийн хариуцлагын албан журмын даатгалын үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл олгох тухай 2011 оны СЗХ-ны тогтоол 391 2011-12-23 Үзэх Татах
12 “Монгол даатгал” ХХК-д жолоочийн хариуцлагын албан журмын даатгалын үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл олгох тухай 2011 оны СЗХ-ны тогтоол 390 2011-12-23 Үзэх Татах
13 “Apд даатгал” ХХК-д жолоочийн хариуцлагын албан журмын даатгалын үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл олгох тухай 2011 оны СЗХ-ны тогтоол 389 2011-12-23 Үзэх Татах
14 “Coёмбо даатгал” ХХК-д жолоочийн хариуцлагын албан журмын даатгалын үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл олгох тухай 2011 оны СЗХ-ны тогтоол 388 2011-12-23 Үзэх Татах
15 “АСЕ энд Т капитал” ХХК-ийн брокер, дилерийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 2011 оны СЗХ-ны тогтоол 387 2011-12-23 Үзэх Татах
16 “Эрээнцав” ХК-ийн үнэт цаасны арилжааг сэргээх тухай 2011 оны СЗХ-ны тогтоол 386 2011-12-23 Үзэх Татах
17 “Цагдуултай” ХК-ийн үнэт цаасны арилжааг сэргээх тухай 2011 оны СЗХ-ны тогтоол 385 2011-12-23 Үзэх Татах
18 “Эрдэнэт хүнс” ХК-ийн бусад хувьцаа эзэмшигчдийн хувьцааг худалдан авах саналыг зөвшөөрөх тухай 2011 оны СЗХ-ны тогтоол 384 2011-12-23 Үзэх Татах
19 “Баруун бүсийн цахилгаан дамжуулах сүлжээ” ХК-ийн үнэт цаасны бүрдүүлбэрт өөрчлөлт оруулах тухай 2011 оны СЗХ-ны тогтоол 383 2011-12-23 Үзэх Татах
20 “Юу Жи Эс” ХХК-д хөрөнгө оруулалтын зөвлөхийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл нэмж олгох тухай 2011 оны СЗХ-ны тогтоол 382 2011-12-23 Үзэх Татах
21 Гүйцэтгэх захирлын албан тушаалд томилохыг зөвшөөрөх тухай 2011 оны СЗХ-ны тогтоол 381 2011-12-23 Үзэх Татах
22 Гүйцэтгэх захирлын албан тушаалд томилохыг зөвшөөрөх тухай 2011 оны СЗХ-ны тогтоол 380 2011-12-23 Үзэх Татах
23 “Хас чандмань” хоршооны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай 2011 оны СЗХ-ны тогтоол 378 2011-12-23 Үзэх Татах
24 “Зонойхэшэгэ” хоршооны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 2011 оны СЗХ-ны тогтоол 377 2011-12-23 Үзэх Татах
25 “Билгүүн бүргэд ББСБ” ХХК-ийн банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 2011 оны СЗХ-ны тогтоол 376 2011-12-23 Үзэх Татах
26 “Жалбуутайж ББСБ” ХХК-ийн банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сэргээх тухай 2011 оны СЗХ-ны тогтоол 375 2011-12-23 Үзэх Татах
27 “Авшиг-Одсэр ББСБ” ХХК-ийн банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сэргээх тухай 2011 оны СЗХ-ны тогтоол 374 2011-12-23 Үзэх Татах
28 “Мөнгөнхөврөлт ББСБ” ХХК-ийн банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сэргээх тухай 2011 оны СЗХ-ны тогтоол 373 2011-12-23 Үзэх Татах
29 “Их хүрэн уул ББСБ” ХХК-ийн банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сэргээх тухай 2011 оны СЗХ-ны тогтоол 372 2011-12-23 Үзэх Татах
30 “Ворлд проспер ББСБ” ХХК-ийн банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сэргээх тухай 2011 оны СЗХ-ны тогтоол 371 2011-12-23 Үзэх Татах
31 “Жи Эй энд Юу Эл ББСБ” ХХК -д банк бус санхүүгийн зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл нэмж олгох тухай 2011 оны СЗХ-ны тогтоол 370 2011-12-23 Үзэх Татах
32 “Стандарт финанс” ХХК-д банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2011 оны СЗХ-ны тогтоол 369 2011-12-23 Үзэх Татах
33 “Бүрэн төгрөг” ХХК-д банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2011 оны СЗХ-ны тогтоол 368 2011-12-23 Үзэх Татах
34 Сүхбаатар аймгийн орон нутгийн бондыг бүртгэх тухай 2011 оны СЗХ-ны тогтоол 366 2011-12-07 Үзэх Татах
35 Өргөн-Эрдэнэ хоршооны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 2011 оны СЗХ-ны тогтоол 365 2011-12-07 Үзэх Татах
36 Говийн цог хоршооны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай 2011 оны СЗХ-ны тогтоол 364 2011-12-07 Үзэх Татах
37 Ижил хүлэг хоршооны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай 2011 оны СЗХ-ны тогтоол 363 2011-12-07 Үзэх Татах
38 Монгол тэрбумтан хоршооны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай 2011 оны СЗХ-ны тогтоол 362 2011-12-07 Үзэх Татах
39 Гүүдпартнерс хоршооны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 2011 оны СЗХ-ны тогтоол 361 2011-12-07 Үзэх Татах
40 Санхүүгийн хөгжил ББСБ” ХХК-ийн банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 2011 оны СЗХ-ны тогтоол 360 2011-12-07 Үзэх Татах
41 Зул Оюу ББСБ” ХХК-ийн банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 2011 оны СЗХ-ны тогтоол 359 2011-12-07 Үзэх Татах
42 Капиталпартнерс ББСБ” ХХК-ийн банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 2011 оны СЗХ-ны тогтоол 358 2011-12-07 Үзэх Татах
43 “Мөнхийн алтан од ББСБ” ХХК-ийн банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 2011 оны СЗХ-ны тогтоол 357 2011-12-07 Үзэх Татах
44 Пүре финанс ББСБ” ХХК-ийн банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 2011 оны СЗХ-ны тогтоол 356 2011-12-07 Үзэх Татах
45 ӨБЦ ББСБ” ХХК-ийн банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сэргээх тухай 2011 оны СЗХ-ны тогтоол 355 2011-12-07 Үзэх Татах
46 “Жи Си Ай Пи ББСБ” ХХК-ийн гадаад валютын арилжаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сэргээх тухай 2011 оны СЗХ-ны тогтоол 354 2011-12-07 Үзэх Татах
47 Газаркапитал” ХХК-д банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2011 оны СЗХ-ны тогтоол 353 2011-12-07 Үзэх Татах
48 Эс Эс Эн Жи” ХХК-д банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2011 оны СЗХ-ны тогтоол 352 2011-12-07 Үзэх Татах
49 Мөстийн өвөр булаг” ХХК-д банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2011 оны СЗХ-ны тогтоол 351 2011-12-07 Үзэх Татах
50 Үйзэн-Ивээлт” ХХК-д банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2011 оны СЗХ-ны тогтоол 350 2011-12-07 Үзэх Татах