Нүүр Хууль, Эрх зүйн актууд 2012 оны СЗХ-ны тогтоол
Хууль, эрх зүйн актын нэр Ангилал Тогтоолын дугаар Батлагдсан огноо Үзэх Татах
1 "Мандал женерал даатгал” ХХК-д дүрмийн сан /хувь нийлүүлсэн хөрөнгө/-ийн хэмжээндээ өөрчлөлт оруулахыг зөвшөөрөх тухай 2012 оны СЗХ-ны тогтоол 397 2012-12-26 Үзэх Татах
2 “Улаанбаатар хотын даатгал” ХХК-д дүрмийн сан /хувь нийлүүлсэн хөрөнгө/-ийн хэмжээндээ өөрчлөлт оруулахыг зөвшөөрөх тухай 2012 оны СЗХ-ны тогтоол 396 2012-12-26 Үзэх Татах
3 “Соёмбо даатгал” ХХК-иудад дүрмийн сан /хувь нийлүүлсэн хөрөнгө/-ийн хэмжээндээ өөрчлөлт оруулахыг зөвшөөрөх тухай 2012 оны СЗХ-ны тогтоол 395 2012-12-26 Үзэх Татах
4 “Монре даатгал” ХХК -д дүрмийн сан /хувь нийлүүлсэн хөрөнгө/-ийн хэмжээндээ өөрчлөлт оруулахыг зөвшөөрөх тухай 2012 оны СЗХ-ны тогтоол 394 2012-12-26 Үзэх Татах
5 “Ганзам даатгал” ХХК-д дүрмийн сан /хувь нийлүүлсэн хөрөнгө/-ийн хэмжээндээ өөрчлөлт оруулахыг зөвшөөрөх тухай 2012 оны СЗХ-ны тогтоол 391 2012-12-26 Үзэх Татах
6 “Хаан даатгал” ХХК-д дүрмийн сан /хувь нийлүүлсэн хөрөнгө/-ийн хэмжээндээ өөрчлөлт оруулахыг зөвшөөрөх тухай 2012 оны СЗХ-ны тогтоол 390 2012-12-26 Үзэх Татах
7 Үндэсний хөрөнгө оруулалтын банкинд харилцагчийн нэрийн өмнөөс түүний даалгавраар гүйцэтгэх хөрөнгө оруулалтын ажил, үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг олгох тухай 2012 оны СЗХ-ны тогтоол 388 2012-12-26 Үзэх Татах
8 “Хасбанк” ХХК-д даатгалын зуучлагчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2012 оны СЗХ-ны тогтоол 386 2012-12-26 Үзэх Татах
9 “Эрсдэлийн шийдэл”-д даатгалын зуучлагчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2012 оны СЗХ-ны тогтоол 382 2012-12-26 Үзэх Татах
10 “Даатгалын салбарын 2012-2016 онд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөө”-г батлах тухай 2012 оны СЗХ-ны тогтоол 377 2012-12-26 Үзэх Татах
11 “Моннис даатгал”д дүрмийн сан /хувь нийлүүлсэн хөрөнгө/-ийн хэмжээндээ өөрчлөлт оруулахыг зөвшөөрөх тухай 2012 оны СЗХ-ны тогтоол 376 2012-12-26 Үзэх Татах
12 “Номин даатгал”д дүрмийн сан /хувь нийлүүлсэн хөрөнгө/-ийн хэмжээндээ өөрчлөлт оруулахыг зөвшөөрөх тухай 2012 оны СЗХ-ны тогтоол 375 2012-12-26 Үзэх Татах
13 "Бодь даатгал" ХХК-д дүрмийн сан /хувь нийлүүлсэн хөрөнгө/-ийн хэмжээндээ өөрчлөлт оруулахыг зөвшөөрөх тухай 2012 оны СЗХ-ны тогтоол 366 2012-12-12 Үзэх Татах
14 Нэр бүхий арилжааны банкнуудад харилцагчийн нэрийн өмнөөс түүний даалгавраар гүйцэтгэх хөрөнгө оруулалтын бусад ажил, үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг олгох тухай 2012 оны СЗХ-ны тогтоол 365 2012-12-12 Үзэх Татах
15 "Монголын гэгээ" ХК-ийн нэгдмэл сонирхолтой этгээдүүдээс гаргасан саналыг зөвшөөрөх тухай 2012 оны СЗХ-ны тогтоол 364 2012-12-12 Үзэх Татах
16 "Бөхөг" ХК-ийн нэгдмэл сонирхолтой этгээдүүдээс гаргасан саналыг зөвшөөрөх тухай 2012 оны СЗХ-ны тогтоол 363 2012-12-12 Үзэх Татах
17 "Ситико-Аудит" ХХК-ийг үнэт цаас гаргагчид үйлчилгээ үзүүлэх аудитын компаниар бүртгэх тухай 2012 оны СЗХ-ны тогтоол 362 2012-12-12 Үзэх Татах
18 Даатгуулагчдад сугалаа, бэлэг, урамшуулал олгохыг хориглох тухай 2012 оны СЗХ-ны тогтоол 361 2012-12-12 Үзэх Татах
19 "Соёмбо даатгал" ХХК-ийн эрх бүхий албан тушаалтныг томилохыг зөвшөөрөх тухай 2012 оны СЗХ-ны тогтоол 360 2012-12-12 Үзэх Татах
20 “Нэйшнл лайф даатгал” ХХК-ийн эрх бүхий албан тушаалтныг томилохыг зөвшөөрөх тухай 2012 оны СЗХ-ны тогтоол 359 2012-12-12 Үзэх Татах
21 "Албан журмын даатгагчдын холбооны дүрэм"-д нэмэлт, өөрчлөлт оруулахыг зөвшөөрөх тухай 2012 оны СЗХ-ны тогтоол 358 2012-12-12 Үзэх Татах
22 Хорооны 2009 оны 275 дугаар тогтоолоор батлагдсан журамд нэмэлт оруулах тухай 2012 оны СЗХ-ны тогтоол 357 2012-12-12 Үзэх Татах
23 "Сайн дурын даатгалын хэлбэр"-ийг шинэчлэн батлах тухай 2012 оны СЗХ-ны тогтоол 356 2012-12-12 Үзэх Татах
24 Даатгалын компанийн дүрмийн сангийн доод хэмжээг шинэчлэн тогтоох тухай 2012 оны СЗХ-ны тогтоол 355 2012-12-12 Үзэх Татах
25 "Бизнес оргил" ХЗХ-ны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 2012 оны СЗХ-ны тогтоол 354 2012-12-12 Үзэх Татах
26 "Чин амар" ХЗХ-ны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 2012 оны СЗХ-ны тогтоол 353 2012-12-12 Үзэх Татах
27 "Денежны магнит" ХЗХ-нд хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2012 оны СЗХ-ны тогтоол 352 2012-12-12 Үзэх Татах
28 "Танил групп ББСБ" ХХК-ийн банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 2012 оны СЗХ-ны тогтоол 351 2012-12-12 Үзэх Татах
29 "Монголын санхүүгийн групп ББСБ" ХХК-ийн банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 2012 оны СЗХ-ны тогтоол 350 2012-12-12 Үзэх Татах
30 Хадгаламж, зээлийн хоршооноос төвлөрүүлэх зохицуулалтын үйлчилгээний хөлсний хэмжээг тогтоох тухай 2012 оны СЗХ-ны тогтоол 349 2012-12-12 Үзэх Татах
31 "Бичил санхүүгийн салбарын 2012-2016 онд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөө"-г батлах тухай 2012 оны СЗХ-ны тогтоол 348 2012-12-12 Үзэх Татах
32 "Евразиа капитал монголиа" ХХК-ийн тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 2012 оны СЗХ-ны тогтоол 347 2012-11-28 Үзэх Татах
33 Хорооны 2008 оны 78, 191, 2012 оны 248 дугаар тогтоолоор батлагдсан журмуудад зарим нэмэлт, өөрчлөлт 2012 оны СЗХ-ны тогтоол 346 2012-11-28 Үзэх Татах
34 "Антафинанс" ХХК-д банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2012 оны СЗХ-ны тогтоол 345 2012-11-28 Үзэх Татах
35 "Хос холбоо уул ББСБ" ХХК-ийн банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 2012 оны СЗХ-ны тогтоол 343 2012-11-28 Үзэх Татах
36 "Пэлдэндабу ББСБ" ХХК-ийн банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 2012 оны СЗХ-ны тогтоол 342 2012-11-28 Үзэх Татах
37 "Болор зоос" ХХК-д банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2012 оны СЗХ-ны тогтоол 341 2012-11-28 Үзэх Татах
38 “Баянхайрхан” ХК-ийн үнэт цаасны арилжааг сэргээх тухай 2012 оны СЗХ-ны тогтоол 338 2012-11-28 Үзэх Татах
39 "Хурх гол" ХК-ийн үнэт цаасыг бүртгэлээс хасах тухай 2012 оны СЗХ-ны тогтоол 337 2012-11-28 Үзэх Татах
40 “Эм Даблью Ти Эс” ХХК-ийн тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 2012 оны СЗХ-ны тогтоол 336 2012-11-28 Үзэх Татах
41 “Эм Даблью Ти Эс” ХХК-ийн гүйцэтгэх захирлын албан тушаалд Г.Энхдэлгэрийг томилохыг зөвшөөрөх тухай 2012 оны СЗХ-ны тогтоол 335 2012-11-28 Үзэх Татах
42 "Тулгат чандмань баян" ХХК-ийн тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 2012 оны СЗХ-ны тогтоол 334 2012-11-28 Үзэх Татах
43 "Масдак" ХХК-ийн тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 2012 оны СЗХ-ны тогтоол 333 2012-11-28 Үзэх Татах
44 Багцын арилжааг төлбөр тооцооны Т+3 хугацааны горимд хийх тухай 2012 оны СЗХ-ны тогтоол 331 2012-11-20 Үзэх Татах
45 Монгол улсын Засгийн газраас олон улсын хөрөнгийн зах зээлд гаргах үнэт цаасыг бүртгэх тухай 2012 оны СЗХ-ны тогтоол 330 2012-11-20 Үзэх Татах
46 “Мах” бондын зарим барьцаа хөрөнгийг чөлөөлөх тухай 2012 оны СЗХ-ны тогтоол 329 2012-11-07 Үзэх Татах
47 “Дархан арвин итгэл” ХЗХ-ны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 2012 оны СЗХ-ны тогтоол 328 2012-11-07 Үзэх Татах
48 “Номгон буурал ББСБ” ХХК-д банк бус санхүүгийн зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл нэмж олгох тухай 2012 оны СЗХ-ны тогтоол 327 2012-11-07 Үзэх Татах
49 “Ориент инвест ББСБ” ХХК-д банк бус санхүүгийн гадаад валютын арилжааны үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл нэмж олгох тухай 2012 оны СЗХ-ны тогтоол 326 2012-11-07 Үзэх Татах
50 “Монгол факторинг ББСБ” ХХК-ийн банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах 2012 оны СЗХ-ны тогтоол 325 2012-11-07 Үзэх Татах