2019-07-18 09:00

Валют Зарласан ханш
USD
АНУ-ын доллар
2662.1
EUR
Евро
2991.8
CNY
БНХАУ-ын юань
387.1
JPY
Японы иен
24.7
RUB
ОХУ-ын рубль
42.4
GBP
Английн фунт
3318.0
KRW
БНСУ-ын вон
2.3
AUD
Австралийн доллар
1872.1

2019-07-16 10:30

Валют
Авах Зарах
USD
АНУ-ын доллар
2657 2662
EUR
Евро
2985 2995
CNY
БНХАУ-ын юань
387 388
JPY
Японы иен
24.55 24.65
RUB
ОХУ-ын рубль
42.8 43.3
GBP
Английн фунт
3320 3340
KRW
БНСУ-ын вон
2.23 2.24
AUD
Австралийн доллар
- -

2019-07-19 10:30

Валют
Авах Зарах
USD
АНУ-ын доллар
2663 2665
EUR
Евро
2993 3003
CNY
БНХАУ-ын юань
387.5 388.5
JPY
Японы иен
24.65 24.78
RUB
ОХУ-ын рубль
42.8 43.1
GBP
Английн фунт
3310 3330
KRW
БНСУ-ын вон
2.22 2.235
AUD
Австралийн доллар
1845 1865

2019-07-17 10:30

Валют
Авах Зарах
USD
АНУ-ын доллар
2660 2664
EUR
Евро
2980 2990
CNY
БНХАУ-ын юань
386 387.5
JPY
Японы иен
24.55 24.65
RUB
ОХУ-ын рубль
42.5 43.2
GBP
Английн фунт
3250 3320
KRW
БНСУ-ын вон
2.21 2.23
AUD
Австралийн доллар
1840 1860

2019-07-19 10:30

Валют
Авах Зарах
USD
АНУ-ын доллар
2660 2665
EUR
Евро
2990 3005
CNY
БНХАУ-ын юань
385 388
JPY
Японы иен
24.55 24.75
RUB
ОХУ-ын рубль
42.5 43.3
GBP
Английн фунт
3250 3320
KRW
БНСУ-ын вон
2.23 2.26
AUD
Австралийн доллар
1830 1870

2019-07-08 10:30

Валют
Авах Зарах
USD
АНУ-ын доллар
2655 2661
EUR
Евро
2990 3010
CNY
БНХАУ-ын юань
385 387
JPY
Японы иен
24.5 24.7
RUB
ОХУ-ын рубль
42 43.7
GBP
Английн фунт
3310 3380
KRW
БНСУ-ын вон
2.23 2.26
AUD
Австралийн доллар
1820 1880