Нэмэгдсэн: 2019-02-28 01:45:00

                                                                  ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТУХАЙ ЗАРЛАЛ

2019.02.28                                                                                                                                                                              Улаанбаатар хот

 

Санхүүгийн зохицуулах хороо нь “Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх ажлын хүрээнд мэдээлэх үүрэгтэй этгээдүүдийн санхүүгийн 5 салбарын эрсдэлийн үнэлгээний аргачлалыг боловсронгуй болгох, судалгаа хийх” ажлыг хэрэгжүүлэх зорилгоор зөвлөх үйлчилгээний гэрээ байгуулах гэж байгаа тул зөвлөхийн үйлчилгээ үзүүлэх хүсэлтэй этгээдийг мэдүүлгээ ирүүлэхийг урьж байна.

 

https://www.tender.gov.mn/mn/invitation/detail/1551067349866

 

Мэдүүлгээ ирүүлж буй зөвлөх хуулийн этгээд нь уг үйлчилгээг гүйцэтгэх чадвартайг нотлох дараах мэдээллийг ирүүлнэ.Үүнд:

 

- Тендерт оролцох сонирхлоо илэрхийлж Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 14.1-д заасан нөхцөл үүсээгүйг мэдэгдсэн албан бичиг;

- Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар;

- Зөвлөх хуулийн этгээд нь судалгааны чиглэлээр 3-аас доошгүй жил үйл ажиллагаа явуулсан туршлагатай байх;

- Байгууллагын танилцуулга;

- Харьяа Татвар /өр төлбөргүй байх/, Шүүхийн төрөлжсөн архив, ШШГЕГазрын тодорхойлолт /Тендер нээсэн өдрийн байдлаар тодорхойлолт хүчин төгөлдөр байх/;

- Өмнө гүйцэтгэж байсан зөвлөх үйлчилгээний жагсаалт, түүнийг нотлох гэрээ, гэрээ дүгнэсэн актын хуулбар;

- Зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэх багийн танилцуулга, баг нь 8-аас доошгүй хүний бүрэлдэхүүнтэй байх,

-Багийн бүрэлдэхүүний удирдах ажилтан судалгааны чиглэлээр 5-аас доошгүй жил ажилласан туршлагатай, багийн бүрэлдэхүүнд 2-оос доошгүй докторын зэрэг хамгаалсан ажилтан байх, багийн бүх гишүүдийн ажлын туршлага, дипломын хуулбар бусад нотлох баримтын хамт ирүүлэх;

- Мэдүүлэг гаргагч багийн бүрэлдэхүүний 3 ба түүнээс дээш ажилтан үндсэн байх, тухайн байгууллагын ажилтан мөн эсэхийг нийгмийн даатгалын сүүлийн 3 сарын НД7, НД8 тайлангаар нотлох, үндсэн бус ажилтантай бол хамтран ажиллах гэрээг ирүүлэх;

- Багийн голлох мэргэжилтнүүд мэргэжлээрээ 3-аас доошгүй жил ажилласан байх;

 

Сонирхсон этгээд зарлалтай холбоотой тодруулгыг 2019 оны 02 дугаар сарын 28-ны өдрөөс 2019 оны 03 дугаар сарын 07-ны өдрийн ажлын цагаар авч болох бөгөөд мэдүүлгээ 2019 оны 03 дугаар сарын 13-ны өдрийн 11 цаг 00 минутаас өмнө доорх хаягаар ирүүлнэ үү. /Ирүүлсэн материалыг буцаан олгохгүй./

Улаанбаатар хот, Чингэлтэй Дүүрэг, Бага тойруу 3, ЗГ-ын 4-р байр,

Санхүүгийн зохицуулах хороо, 405 тоот

Хариуцсан ажилтан: Т.Билэгсайхан, Утас:51-261012