Нэмэгдсэн: 2019-03-15 01:40:00

"Монкорд" ХЗХ-ны Бүх гишүүдийн хурлыг 2019 оны 3 дугаар сарын 23-ны өдрийн 10.00 цагаас "Хүүхдийн урлан бүтээх төв"-ийн хурлын танхимд хуралдуулахаар тус хадгаламж, зээлийн хоршооны Тэргүүлэгчдийн зөвлөлөөс шийдвэрлэсэн байна.

 

            Бүх гишүүдийн хурал нь хадгаламж, зээлийн хоршооны эрх барих дээд байгууллага бөгөөд энэ удаагийн хурлаар хоршооны үйл ажиллагаанд үүссэн нөхцөл байдал, цаашид авах арга хэмжээний талаар хэлэлцэнэ.

           

            Хадгаламж, зээлийн хоршооны тухай хуулийн 32 дугаар зүйлийн 32.1-д зааснаар хоршоо 101-ээс дээш гишүүнтэй бол нийт гишүүдийн хориос доошгүй хувь нь оролцсоноор хурал хүчин төгөлдөр болно. Хурлын ирц хүрээгүй бүх гишүүдийн хурлыг ажлын 20 өдрийн дотор дахин зарлан хуралдуулах нөхцөл үүсэх тул гишүүд хуралдаа идэвхтэй оролцох шаардлага тулгараад байна.  

 

            Бүх гишүүдийн хурлын талаарх нэмэлт мэдээллийг www.moncord.mn цахим хуудаснаас авна уу.