Нэмэгдсэн: 2019-06-11 04:59:00

НҮБ-ын Аюулгүйн зөвлөлийн 2253 (2015) тоот тогтоолын 80, 81 дэх хэсгийг тус тус үндэслэн хөрөнгийг царцаах, хилээр нэвтрэх, зэвсэг нийлүүлэхийг хориглох хориг арга хэмжээний жагсаалтад орсон хувь хүн, хуулийн этгээдийн мэдээлэлд 2019 оны 5 дугаар сарын 01-ний өдөр нэмэлт өөрчлөлт орсон тул та бүхэн энд дарж мэдээлэл авна уу.

Мөн НҮБ-ын Аюулгүйн зөвлөлийн жагсаалтад орсон иргэн, хуулийн этгээдийн нэрийг шалгахыг хүсвэл энд дарна уу.