Нэмэгдсэн: 2020-01-16 09:35:00

Санхүүгийн зохицуулах хороо Японы Олон Улсын хамтын ажиллагааны байгууллага (ЖАЙКА)-тай хамтран техникийн хамтын ажиллагааны “Монгол Улсын хөрөнгийн зах зээлийн чадавхыг бэхжүүлэх төсөл”-ийн хоёрдугаар шатыг 2019 оны гуравдугаар сараас албан ёсоор хэрэгжүүлж эхэлсэн.  

Өнөөдөр СЗХ, ЖАЙКА-тай хамтран “Компанийн бондын зах зээлийн хөгжил болон зохицуулалтын орчин” сэдэвт хэлэлцүүлгийг амжилттай зохион байгуулав.

Үйл ажиллагааг СЗХ-ны дарга Д.Баярсайхан нээж үг хэлэхдээ “...СЗХ-ноос Японы Олон Улсын хамтын ажиллагааны байгууллага (ЖАЙКА)-тай хамтран 2014 онд Техникийн хамтын ажиллагааны төсөл болох “Монголын хөрөнгийн зах зээлийг чадавхжуулах төслийг” санаачлан хэрэгжүүлсэн бөгөөд тус төслийн нэгдүгээр шатны хүрээнд дэвшүүлсэн 5 багц зорилтыг нь хэрэгжүүлэн ажилласан.

Зүүн Азийн бүс нутгийн улс орнуудын хувьд компанийн бондын зах зээлийн хэмжээг ДНБ-тэй харьцуулахад 2 хувь ба түүнээс дээш хувьтай байгаа бол манай улсын хувьд дээрх үзүүлэлт туйлын бага дүнтэй байна.

Тиймээс СЗХ, ЖАЙКА-тай хамтран хэрэгжүүлэх төслийн хоёрдугаар шатыг Монгол Улсын компанийн бондын зах зээлийн хөгжлийн бодлого, шаардлагатай нөхцөлийг тодорхойлох, зэрэглэл тогтоох байгууллагын тогтолцоог судлах, биржийн бус зах зээлийн зохицуулалт, хяналтын журмыг боловсруулах, олон нийтийн бондын зах зээлийн талаарх мэдлэгийг дээшлүүлэх чиглэлд хэрэгжүүлэхээр тохиролцож албан ёсоор хэрэгжүүлж эхэллээ.

Манай улсын хувьд хөрөнгийн зах зээл үүсээд даруй 29 жилийн хугацаа өнгөрсөн хэдий ч компанийн бондын зах зээл 2001 оноос эхэлсэн түүхтэй. Энэ хугацаанд 16 компани олон нийтэд бондоо санал болгон гаргаж 25.6 тэрбум төгрөгийг татан төвлөрүүлжээ. Өнөөгийн байдлаар нээлттэй зах зээлд гаргах бондтой холбоотой харилцааг Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хууль, Компанийн тухай хуулиар зохицуулж байгаа бөгөөд төрөөс компанийн нээлттэй бондыг дэмжих чиглэлээр УИХ-аас 2019 онд баталсан Татварын багц хуульд нээлттэй бондын хүүгийн орлогод ногдох татварын хувь хэмжээг бууруулж татварын таатай орчинг бүрдүүлсэн. 

ЖАЙКА-ийн төслийн баг, эрдэмтэн судлаачдын судалгааны тайлан, бодлогын зөвлөмжид тулгуурлан компанийн бондын зах зээлийг хөгжүүлэхэд мэргэжлийн оролцогч байгууллагууд, хөрөнгө оруулагчид, үндэсний компаниуд, ОУБ, мэргэжлийн холбоодын идэвх санаачлага туйлын чухал. СЗХ бүх оролцогч талуудыг адил тэгш боломж, мэдээллээр ханган хамтран ажиллаж, компанийн бондын зах зээлийг өргөжүүлж хөгжүүлэхээр чармайж байна...” гэв.

Хэлэлцүүлгийн үеэр төслийн компанийн бондын зөвлөх Норитаке Акамацү “Монголын компанийн бондын зах зээлийн хөгжлийн асуудал, шийдвэрлэх арга зам, зөвлөмж”-ийн тухай, Эдийн засгийн судалгааны хүрээлэнгийн захирал, доктор Б.Түвшинтөгс “Компанийн бондын зах зээлийн өнөөгийн нөхцөл байдал” сэдвээр, СЗХ-ны ҮЦГ-ын даргын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч С.Цэрэндаш “Компанийн бондын зохицуулалтын орчин, тавигдах шаардлага, анхаарах асуудлууд”, ҮЦГ-ын ахлах мэргэжилтэн Ц.Цэрэнтогтох “Компанийн бондын зах зээл болон эрх зүйн зохицуулалтын орчин” гэсэн илтгэлийг тус тус тавилаа.

Мөн оролцогчид “Компанийн бонд гаргах үйл ажиллагаа, хууль эрх зүйн орчин” сэдвээр хэлэлцүүлэг өрнүүлж, тодорхой гарц шийдлийг хайлаа.

Хэлэлцүүлэгт панелистаар СЗХ-ны ҮЦГ-ын даргын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч С.Цэрэндаш, Хөрөнгийн зах зээлийн чадавхыг бэхжүүлэх төслийн бондын зөвлөх Норитаке Акамацү, Монголын үнэт цаасны арилжаа эрхлэгчдийн холбооны удирдах зөвлөлийн дарга Б.Өлзийбаяр, “Монголын хөрөнгийн бирж” ТӨХК-ийн гүйцэтгэх захирал Х.Алтай, “Үнэт цаасны төвлөрсөн хадгаламжийн төв” ХХК-ийн гүйцэтгэх захирал Ж.Байгалмаа, “БиДиСек ҮЦК” ХХК-ийн гүйцэтгэх захирал Д.Даянбилгүүн нар оролцов.

Ийнхүү СЗХ, ЖАЙКА-ийн мэргэжилтнүүд, хөрөнгийн зах зээлийн оролцогчид, эдийн засагч, судлаачид, хөрөнгө оруулагчид, үндэсний томоохон компаниудын төлөөлөл цуглан Компанийн бондын зах зээлийн хөгжил болон зохицуулалтын орчны талаар санал бодлоо солилцож, хамтран ажиллахаар боллоо.