Нүүр > ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД > ХАДГАЛАМЖ ЗЭЭЛИЙН ХОРШОО

1 Байгууллагын нэр ЦАСТ АЛТАЙ КАПИТАЛ ХЗХ
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар 4/427
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №179 тушаал   
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2017.10.27
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 531001006
6 Компанийн регистрийн дугаар 3251853
7 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар М.Мөнхбаатар
8 Компанийн  хаяг байршил Говь-Алтай аймаг, Есөнбулаг сум, 7-р баг, Жинст, Баянхайрхан хөгжил 

М.Мөнхбаатар

М.Мөнхбаатар

Говь-Алтай аймаг, Есөнбулаг сум, 7-р баг, Жинст, Баянхайрхан хөгжил

4/412/01

"Цаст алтай капитал" ХЗХ

2018.11.05 №588 тушаал

Ховд аймаг

Жаргалант сум

Говь-Алтай, Есөнбулаг, 7-р баг, Жинст, Баянхайрхан хөгжил, 5-10 А