Нүүр > ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД > Даатгалд - Аудитын компани

1 Байгууллагын нэр "НАЙДВАР ОД АУДИТ" ХХК
2 Даатгалын байгууллагад аудит хийх эрх олгосон тогтоолын дугаар №05 тогтоол
3 Даатгалын байгууллагад аудит хийх эрх олгосон тогтоолын огноо 2012.01.18
4 Компанийн регистрийн дугаар 4383699
5 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утас, и-мэйл Б.Алтанпүрэв
6  Холбоо барих утас, цахим хаяг

Орхон аймаг, Баян-Өндөр сум, Уурхайчин, Төгөл төв 409 тоот

Орхон аймаг, Баян-Өндөр сум, Уурхайчин, Төгөл төв 409 тоот