Нүүр > ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД > ХАДГАЛАМЖ ЗЭЭЛИЙН ХОРШОО

1 Байгууллагын нэр "ИТГЭЛТ ЗООС" ХЗХ
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар  
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №20 тушаал   
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2018.01.24
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 9030004035
6 Компанийн регистрийн дугаар 6235816
7 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар Н.Тэнгис
8 Компанийн  хаяг байршил Улаанбаатар хот, ХУД, 15-р хороо, Туул гол, 24-3, 18 тоот

Улаанбаатар хот, ХУД, 15-р хороо, Туул гол, 24-3, 18 тоот