Нүүр > ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД > ХАДГАЛАМЖ ЗЭЭЛИЙН ХОРШОО

1 Байгууллагын нэр ХӨГЖИН ДЭЛГЭРЭХ" ХЗХ
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар 4/435
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №25 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2018.01.24
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 531001010
6 Компанийн регистрийн дугаар 3252213
7 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар Д.Алтанцэцэг
8 Компанийн  хаяг байршил Говь-Алтай аймаг, Дэлгэр сум, 4-р баг, Баянсан 99697865

Говь-Алтай аймаг, Дэлгэр сум, 4-р баг, Баянсан 99697865