Нүүр > ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД > ХАДГАЛАМЖ ЗЭЭЛИЙН ХОРШОО

1 Байгууллагын нэр "ДӨРВӨН БОГДЫН БУЯН" ХЗХ
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар 4/436
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №26 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2018.01.24
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 331001018
6 Компанийн регистрийн дугаар 6156851
7 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар Б.Баттогоо
8 Компанийн  хаяг байршил Баянхонгор аймаг, Богд сум, 6-р баг Хориулт, Мөнх таван богд ТББ, Бэлчээр ашиглалтын холбооны байр 70445862

Баянхонгор аймаг, Богд сум, 6-р баг Хориулт, Мөнх таван богд ТББ, Бэлчээр ашиглалтын холбооны байр 70445862