Нүүр > ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД > ДЗЗ-Даатгалын хохирол үнэлэгч

1 Байгууллагын нэр "ГЭРЭГЭ ЭСТИМЕЙТ" ХХК
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар 233/05
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №99 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2010.04.28
5 Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 9011215085
6 Компанийн регистрийн дугаар 5342961
7 Даатгалын ангилал Даатгалын хохирол үнэлэгч
8  Гүйцэтгэх захирлын овог нэр Д.Ганбаатар
9 Компанийн  хаяг байршил,  холбоо барих утас, цахим хаяг,

УБ, СБД, 6-р хороо, Бага тойруу 24/1, 5а "Монреймпекс" ХХК-ийн байр

Даатгалын ангилал

Даатгалын хэлбэр

Зөвшөөрөл 
олгосон тогтоолын огноо-дугаар

1. Ердийн даатгал

1.1. Гэнэтийн осол, эмчилгээний зардлын даатгал

 

1.2. Хөрөнгийн даатгал

 

1.3. Авто тээврийн хэрэгслийн даатгал

 

1.4. Ачааны даатгал

 

1.5. Барилга угсралтын даатгал

 

1.6. Газар тариалангийн даатгал

 

1.7. Мал амьтдын даатгал

 

1.8. Агаарын хөлгийн даатгал

 

1.9. Авто тээврийн хэрэгслийн жолоочийн хариуцлагын даатгал

 

1.10. Хариуцлагын даатгал

 

1.11. Санхүүгийн даатгал

 

2. Урт хугацааны даатгал

2.1. Хугацаат амьдралын даатгал

 

2.2. Насан туршийн даатгал

 

2.3. Хуримтлалын даатгал

 

2.4. Тэтгэврийн даатгал

 

2.5. Эрүүл мэндийн даатгал

 

2.6. Аннуити даатгал

 

3. Давхар даатгал

   
 
  Салбарын № Хохирол үнэлэгчийн салбарын нэр Зөвшөөрөл авсан тушаалын огноо  /дугаар/ Аймаг/Нийслэл Сум/Дүүрэг Хаяг Нэгж
1 233/05-01 "ГЭРЭГЭ ЭСТИМЭЙТ"ХХК 2014.11.14 №311 тушаал УБ,  БЗД УБ хот, БЗД, 14-р хороо, Бридж группын 103 тоот салбар
2 233/05-02 "ГЭРЭГЭ ЭСТИМЭЙТ"ХХК 2015.05.28 №166 тушаал Увс Улаангом Увс аймаг, Улаангом сум, Мэдээлэл сүлжээ төрийн өмчит компанийн байр, 105 тоот Төлөөлөгчийн газар