Нүүр > ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД > ДЗЗ-Даатгалын хохирол үнэлэгч

1 Байгууллагын нэр "ИТГЭЛТ ЭСТИМЭЙТ "ХХК
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар 233/01
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №195 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2009.10.08
5 Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 9011085084
6 Компанийн регистрийн дугаар 2866641
7 Даатгалын ангилал Даатгалын хохирол үнэлэгч
8  Гүйцэтгэх захирлын овог нэр Э.Ганбаатар   99035638, 76005638
9 Компанийн  хаяг байршил,  холбоо барих утас, цахим хаяг, УБ хот, БЗД, 14-р хороо Намянжугийн гудамж 194/1 101, 201 тоот

Даатгалын ангилал

Даатгалын хэлбэр

Зөвшөөрөл 
олгосон тогтоолын огноо-дугаар

1. Ердийн даатгал

1.1. Гэнэтийн осол, эмчилгээний зардлын даатгал

 

1.2. Хөрөнгийн даатгал

 

1.3. Авто тээврийн хэрэгслийн даатгал

 

1.4. Ачааны даатгал

 

1.5. Барилга угсралтын даатгал

 

1.6. Газар тариалангийн даатгал

 

1.7. Мал амьтдын даатгал

 

1.8. Агаарын хөлгийн даатгал

 

1.9. Авто тээврийн хэрэгслийн жолоочийн хариуцлагын даатгал

 

1.10. Хариуцлагын даатгал

 

1.11. Санхүүгийн даатгал

 

2. Урт хугацааны даатгал

2.1. Хугацаат амьдралын даатгал

 

2.2. Насан туршийн даатгал

 

2.3. Хуримтлалын даатгал

 

2.4. Тэтгэврийн даатгал

 

2.5. Эрүүл мэндийн даатгал

 

2.6. Аннуити даатгал

 

3. Давхар даатгал

   
 
  Салбарын № Хохирол үнэлэгчийн салбарын нэр Зөвшөөрөл авсан тушаалын огноо  /дугаар/ Аймаг/Нийслэл Сум/Дүүрэг Хаяг Нэгж
1 233/01-01 "ИТГЭЛТ ЭСТИМЕЙТ "ХХК 2014.03.05 №46 тушаал УБ,  БГД УБ хот, БГД, 20-р хороо, Мастер плаза авто үйлчилгээний төв салбар
2 233/01/02 "ИТГЭЛТ ЭСТИМЕЙТ "ХХК 2014.03.05 №46 тушаал Орхон Баян-Өндөр  Орхон аймаг, Баян-Өндөр сум, 8-р баг, Баян-Өндөр худалдааны төвийн 6 давхарт салбар
3 233/01/03 "ИТГЭЛТ ЭСТИМЕЙТ "ХХК 2014.07.18 №210 тушаал УБ,  БЗД УБ хот, БЗД, 13-р хороо, "Шинэ" 3 давхар худалдааны төв, хагас подвальд салбар
4 233/01/04 "ИТГЭЛТ ЭСТИМЕЙТ "ХХК 2014.09.30 №270 тушаал УБ,  БГД УБ хот, БГД, 17-р хороо, 4-р хороолол, "Дизайнер" төв, 3 давхарт салбар
5 233/01/05 "ИТГЭЛТ ЭСТИМЕЙТ "ХХК 2015.02.11 №43 тушаал Хөвсгөл Мөрөн Хөвсгөл аймаг, Мөрөн сум, 8-р баг, Тамир төв. салбар