Нүүр > ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД > ДЗЗ-Даатгалын хохирол үнэлэгч

1 Байгууллагын нэр "МАСТЕР ҮНЭЛГЭЭ" ХХК
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар 233/17
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №169 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2014.05.21 
5 Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 9011471089
6 Компанийн регистрийн дугаар 5821665
7 Даатгалын ангилал Даатгалын хохирол үнэлэгч
8  Гүйцэтгэх захирлын овог нэр С.Гүрсүрэн 99073218, 99106730, 99796969
9 Компанийн  хаяг байршил,  холбоо барих утас, цахим хаяг, УБ хот, Чингэлтэй дүүрэг, 5-р хороо, Самбуугийн гудамж, 18/1
  Салбарын № Хохирол үнэлэгчийн салбарын нэр Зөвшөөрөл авсан тушаалын огноо  /дугаар/ Аймаг/Нийслэл Сум/Дүүрэг Хаяг Нэгж
1 233/17-01 "МАСТЕР ҮНЭЛГЭЭ"ХХК 2015.05.18 №149 тушаал УБ,  БГД УБ хот, БГД, 1-р хороолол, Мастер плаза авто төв салбар
2 233/17-01 "МАСТЕР ҮНЭЛГЭЭ"ХХК 2015.05.18 №149 тушаал УБ хот,  БЗД УБ хот, БЗД 9-р хороо, Цайз зах салбар
3 233/17-04 "МАСТЕР ҮНЭЛГЭЭ"ХХК 2018.8.31 №505 тушаал УБ хот, СХД 9-р хороо, Баруун Баян-Уулын 7-35 салбар
4 233/17-03 "МАСТЕР ҮНЭЛГЭЭ"ХХК 2018.8.31 №505 тушаал УБ хот, ЧД 5-р хороо, Самбуугийн гудамж, 18-1 тоот салбар
5 233/17-02 "МАСТЕР ҮНЭЛГЭЭ"ХХК 2018.8.31 №505 тушаал УБ хот, ЧД 2-р хороо, Нарны зам 15, "ЭТМС" концернийн байр, 103 тоот салбар