Нүүр > ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД > ДЗЗ-Даатгалын хохирол үнэлэгч

1 Байгууллагын нэр "СЭЛЭНГЭ ЭСТИМЭЙТ" ХХК
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар 233/16
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №75 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2014.03.12
5 Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 9011447036
6 Компанийн регистрийн дугаар 5774357
7 Даатгалын ангилал Даатгалын хохирол үнэлэгч
8  Гүйцэтгэх захирлын овог нэр Д.Дэлгэрсүрэн 89893411
9 Компанийн  хаяг байршил,  холбоо барих утас, цахим хаяг, УБ хот, Баянгол дүүрэг, 4-р хороо, 2-р хороолол, Энхтайваны өргөн чөлөө 72-1, Алтанжинлүүр ХХК-ийн байр, 308 тоот
  Салбарын № Хохирол үнэлэгчийн салбарын нэр Зөвшөөрөл авсан тушаалын огноо  /дугаар/ Аймаг/Нийслэл Сум/Дүүрэг Хаяг Нэгж
1 233/16-01 "СЭЛЭНГЭ ЭСТИМЭЙТ"ХХК 2014.09.09 №240 тушаал УБ,  Багануур УБ хот, Багануур дүүрэг салбар