Нүүр > ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД > ДЗЗ-Даатгалын хохирол үнэлэгч

1 Байгууллагын нэр "УХАА ШҮРТ КОНСАЛТИНГ" ХХК
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар 233/19
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №260 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2014.07.07.
5 Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 9011153009
6 Компанийн регистрийн дугаар 2699605
7 Даатгалын ангилал Даатгалын хохирол үнэлэгч
8  Гүйцэтгэх захирлын овог нэр Н.Тунгалаг 99146101
9 Компанийн  хаяг байршил,  холбоо барих утас, цахим хаяг, УБ, СБД, 6-р хороо, бага тойруу, банкны 23-р байрны 5 тоот.
  Салбарын № Хохирол үнэлэгчийн салбарын нэр Зөвшөөрөл авсан тушаалын огноо  /дугаар/ Аймаг/Нийслэл Сум/Дүүрэг Хаяг Нэгж
1 233/19-01 "УХАА ШҮРТ КОНСАЛТИНГ"ХХК 2015.01.09 №07 тушаал УБ,  ЧД УБ хот, ЧД, 5-р хороо,  салбар
2 233/19-02 "УХАА ШҮРТ КОНСАЛТИНГ"ХХК 2015.01.09 №07 тушаал УБ,  Баянзүрх УБ хот, БЗД, 12-р хороо, Постын 1-6 салбар