Нүүр > ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД > ДЗЗ-Даатгалын хохирол үнэлэгч

1 Байгууллагын нэр "ХОС СТАНДАРТ" ХХК
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар 233/15
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №50 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2014.02.26
5 Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 9011413143
6 Компанийн регистрийн дугаар 5713706
7 Даатгалын ангилал Даатгалын хохирол үнэлэгч
8  Гүйцэтгэх захирлын овог нэр Г.Баттулга            99993025
9 Компанийн  хаяг байршил,  холбоо барих утас, цахим хаяг,  УБ хот, СБД, 5-р хороо, Сөүлийн гудамж, 54-р байр, В1 тоот
  Салбарын № Хохирол үнэлэгчийн салбарын нэр Зөвшөөрөл авсан тушаалын огноо  /дугаар/ Аймаг/Нийслэл Сум/Дүүрэг Хаяг Нэгж
1 233/15-01 "ХОС СТАНДАРТ"ХХК 2014.11.05 №304 тушаал УБ,  БЗД УБ хот, БЗД,  салбар