Нүүр > ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД > ДЗЗ-Даатгалын хохирол үнэлэгч

1 Байгууллагын нэр "ХӨРӨНГИЙН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ТӨВ" ХХК
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар 233/07
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №02 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2011.01.13
5 Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 9011115011
6 Компанийн регистрийн дугаар 2545411
7 Даатгалын ангилал Даатгалын хохирол үнэлэгч
8  Гүйцэтгэх захирлын овог нэр Р.Зоригт         325175, 91916503
9 Компанийн  хаяг байршил,  холбоо барих утас, цахим хаяг, УБ, ЧД, ЗГ-ын 11-р байр, 118 тоот .

Байхгүй