Нүүр > ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД > ДЗЗ-Даатгалын зуучлагч

1 Байгууллагын нэр "РЕНЕССАНС ГРУПП" ХХК
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар 232/08
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №100 тогтоол 
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2010.04.28
5 Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 9011225059
6 Компанийн регистрийн дугаар 5364329
7 Даатгалын ангилал Даатгалын зуучлагч
8  Гүйцэтгэх захирлын овог нэр Б. Түмэннаст 70108085
9 Компанийн  хаяг байршил,  холбоо барих утас, цахим хаяг, УБ хот, СБД, Энхтайвнй өргөн чөлөө, 10/5 компаний байр, 608 тоот.

Даатгалын ангилал

Даатгалын хэлбэр

Зөвшөөрөл 
олгосон тогтоолын огноо-дугаар

1. Ердийн даатгал

1.1. Гэнэтийн осол, эмчилгээний зардлын даатгал

 

1.2. Хөрөнгийн даатгал

 

1.3. Авто тээврийн хэрэгслийн даатгал

 

1.4. Ачааны даатгал

 

1.5. Барилга угсралтын даатгал

 

1.6. Газар тариалангийн даатгал

 

1.7. Мал амьтдын даатгал

 

1.8. Агаарын хөлгийн даатгал

 

1.9. Авто тээврийн хэрэгслийн жолоочийн хариуцлагын даатгал

 

1.10. Хариуцлагын даатгал

 

1.11. Санхүүгийн даатгал

 

2. Урт хугацааны даатгал

2.1. Хугацаат амьдралын даатгал

 

2.2. Насан туршийн даатгал

 

2.3. Хуримтлалын даатгал

 

2.4. Тэтгэврийн даатгал

 

2.5. Эрүүл мэндийн даатгал

 

2.6. Аннуити даатгал

 

3. Давхар даатгал