Нүүр > ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД > БАНК БУС САНХҮҮГИЙН БАЙГУУЛЛАГА

1 Байгууллагын нэр "ГЛОБАЛ ДЕВЕЛОПМЕНТ ПАРТНЕРС ББСБ"ХХК
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар №1/375
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №193 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2014.06.11.
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 9011416123
6 Компанийн регистрийн дугаар 5721679
7 Одоо эрхэлж буй үйл ажиллагааны хэлбэр 1.Зээл
8 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар Д.Батдэлгэр
9 Компанийн  хаяг байршил УБ, Хан-Уул дүүрэг, 15-р хороо, Фидес тауэр, 2-203 тоот

Д.Батдэлгэр

Д.Батдэлгэр