Нүүр > ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД > ХАДГАЛАМЖ ЗЭЭЛИЙН ХОРШОО

1 Байгууллагын нэр "ДЭВЖИН УНДРАХ ЭРДЭНЭ" ХЗХ
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар 4/438
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №39 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2018.02.07
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 531001009
6 Компанийн регистрийн дугаар 3252205
7 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар Г.Баяраа
8 Компанийн  хаяг байршил Говь-Алтай аймаг, Эрдэнэ сум, 3-р баг, Цагаан-Уул, 91626216

Г.Баяраа

Г.Баяраа

Говь-Алтай аймаг, Эрдэнэ сум, 3-р баг, Цагаан-Уул, 91626216