Нүүр > ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД > Давхар даатгал

1 Байгууллагын нэр "ХУБИЛАЙ ДАВХАР ДААТГАЛ" ХХК
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар 220/03
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №251 тогтоол 
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2018.06.29
5 Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 9011704147
6 Компанийн регистерийн дугаар 6247326
7 Хэлбэр Давхар даатгалын  үйл ажиллагаа эрхлэх тухай
8  Гүйцэтгэх захиралын овог нэр Я.Өлзийболд
9  Нягтлан бодогчийн нэр Ц.Алтантуяа
10 Компанийн  хаяг байршил,  холбоо барих утас, цахим хаяг,

Монгол улс, Улаанбаатар хот, 1-р хороо, Олимпийн гудамж 12/01, Очир центр байрны 802 тоот 

ТУЗ-ийн дарга

Я.Дамдинсүрэн

ТУЗ-ийн гишүүн

Я.Өлзийболд, Ж.Мөнхбаяр, Д.Бейбит,

ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга

Н.Тамир

 

ТУЗ-ийн дарга

Я.Дамдинсүрэн

ТУЗ-ийн гишүүн

Я.Өлзийболд, Ж.Мөнхбаяр, Д.Бейбит,

ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга

Н.Тамир

 

Монгол улс, Улаанбаатар хот, 1-р хороо, Олимпийн гудамж 12/01, Очир центр байрны 802 тоот