Нүүр > ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД > БАНК БУС САНХҮҮГИЙН БАЙГУУЛЛАГА

1 Байгууллагын нэр "МАШИД ДЭВЖИХ ББСБ" ХХК
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар 1/645
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №281 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2018.08.29
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 9011722133
6 Компанийн регистрийн дугаар 6282245
7 Одоо эрхэлж буй үйл ажиллагааны хэлбэр Зээл
8 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар Д.Мөнхбат
9 Компанийн  хаяг байршил УБ хот, БЗД, 2-р хороо, 56/2-201 тоот