Нүүр > ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД > ДЗЗ-Даатгалын зуучлагч

1 Байгууллагын нэр "СҮРЭГ ХАРААЦАЙ" ХХК
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар 232/26
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №94 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2014.03.26
5 Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 901145328
6 Компанийн регистрийн дугаар 5808804
7 Даатгалын ангилал Даатгалын зуучлагч
8  Гүйцэтгэх захирлын овог нэр Б.Бүрэнзэвсэг 70001919
9 Компанийн  хаяг байршил,  холбоо барих утас, цахим хаяг, УБ хот, БГД, 20-р хороо, "Хөсөг трейд, ХК-ийн байр
"СҮРЭГ ХАРААЦАЙ"ХХК 232/26/01 Сүхбаатар дүүрэг салбар 2015.05.28 №164 тушаал УБ хот Сүхбаатар дүүрэг УБ хот, СБД, 15-р хороо, Архустайн 2-р хэсэг 268 тоот