Нүүр > ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД > ДЗЗ-Даатгалын зуучлагч

1 Байгууллагын нэр "ХАСБАНК" ХХК
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар 232/18
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №386 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2012.12.26
5 Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 9019024051
6 Компанийн регистрийн дугаар 259578
7 Даатгалын ангилал Даатгалын зуучлагч
8  Гүйцэтгэх захирлын овог нэр Д.Бат-Очир
9 Компанийн  хаяг байршил,  холбоо барих утас, цахим хаяг, УБ хот, ЧД,Хас банкны төв байр, Ерөнхий сайд Амарын гудамж, Холбооны 20а дугаар салбар, 1800-1888
"Хас банк" ХХК 232/18/01 Төв салбар 2013.05.01 №107 тушаал Улаанбаатар хот Сүхбаатар дүүрэг УБ хот, СБД
232/18/02 Сүхбаатар салбар 2013.05.01 №107 тушаал Улаанбаатар хот Сүхбаатар дүүрэг УБ хот, СБД
232/18/03 Зуун айл салбар 2013.05.01 №107 тушаал Улаанбаатар хот Сүхбаатар дүүрэг УБ хот, СБД
232/18/04 Чингэлтэй салбар 2013.05.01 №107 тушаал Улаанбаатар хот Чингэлтэй дүүрэг УБ хот, ЧД
232/18/05 Ард салбар 2013.05.01 №107 тушаал Улаанбаатар хот Чингэлтэй дүүрэг УБ хот, ЧД
232/18/06 Баянзүрх салбар 2013.05.01 №107 тушаал Улаанбаатар хот Баянзүрх дүүрэг УБ хот, БЗД
232/18/07 Сансар салбар 2013.05.01 №107 тушаал Улаанбаатар хот Баянзүрх дүүрэг УБ хот, БЗД
232/18/08 Цайз салбар 2013.05.01 №107 тушаал Улаанбаатар хот Баянзүрх дүүрэг УБ хот, БЗД
232/18/09 Сонгинохайрхан салбар 2013.05.01 №107 тушаал Улаанбаатар хот Сонгинохайрхан дүүрэг УБ хот, СХД
232/18/10 Хан-Уул салбар 2013.05.01 №107 тушаал Улаанбаатар хот Хан-Уул дүүрэг УБ хот, ХУД
232/18/11 Баянгол салбар 2013.05.01 №107 тушаал Улаанбаатар хот Баянгол дүүрэг,  УБ хот, БГД
232/18/12 Багануур салбар 2013.05.01 №107 тушаал Улаанбаатар хот Багануур дүүрэг УБ хот, Багануур дүүрэг
232/18/13 Сэлэнгэ салбар 2014.01.27 №21 тушаал Сэлэнгэ аймаг   Сэлэнгэ аймаг
232/18/14 Хэнтий салбар 2014.01.27 №21 тушаал Хэнтий аймаг   Хэнтий аймаг
232/18/15 Дорноговь салбар 2014.01.27 №21 тушаал Дорноговь аймаг   Дорноговь аймаг
232/18/16 Сүхбаатар салбар 2014.01.27 №21 тушаал Сүхбаатараймаг   Сүхбаатараймаг
232/18/17 Дархан салбар 2014.01.27 №21 тушаал Дархан аймаг   Дархан аймаг
232/18/18 Өвөрхангай салбар 2014.01.27 №21 тушаал Өвөрхангай аймаг   Өвөрхангай аймаг
232/18/19 Дундговь салбар 2014.01.27 №21 тушаал Дундговь аймаг   Дундговь аймаг
232/18/20 Хөвсгөл салбар 2014.01.27 №21 тушаал Хөвсгөл аймаг   Хөвсгөл аймаг
232/18/21 Говьсүмбэр салбар 2014.01.27 №21 тушаал Говьсүмбэр аймаг   Говьсүмбэр аймаг
232/18/22 Өмнөговь Цогтцэций салбар 2014.05.30 №156 тушаал Өмнөговь  Өмнөговь Цогтцэций сум Өмнөговь Цогтцэций сум
232/18/23 Архангай Эрдэнэбулган салбар 2014.05.30 №156 тушаал Архангай  Архангай Эрдэнэбулган сум Архангай Эрдэнэбулган сум
232/18/24 Баян-Өлгий, Өлгий салбар 2014.05.30 №156 тушаал Баян-Өлгий Баян-Өлгий, Өлгий сум Баян-Өлгий, Өлгий сум
232/18/25 Завхан, Улиастай салбар 2014.05.30 №156 тушаал Завхан аймаг Завхан, Улиастай сум Завхан, Улиастай сум
232/18/26 Өмнөговь, Даланзадгад салбар 2014.05.30 №156 тушаал Өмнөговь,  Өмнөговь, Даланзадгад сум Өмнөговь, Даланзадгад сум
232/18/27 Баянхонгор салбар 2014.05.30 №156 тушаал Баянхонгор  Баянхонгор аймаг, Баянхонгор сум Баянхонгор аймаг, Баянхонгор сум
232/18/28 Орхон салбар 2015.06.29 №191 тушаал Орхон Орхон аймаг, Баян-Өндөр сум Орхон аймаг, Баян-Өндөр сум
232/18/29 Говь-Алтай салбар 2015.06.29 №191 тушаал Говь-Алтай аймаг Говь-Алтай аймаг, Есөнбулаг сум Говь-Алтай аймаг, Есөнбулаг сум
232/18/30 Дорнод салбар 2015.06.29 №191 тушаал Дорнод аймаг Дорнод аймаг, Хэрлэн сум Дорнод аймаг, Хэрлэн сум
232/18/31 Ховд салбар 2015.06.29 №191 тушаал Ховд аймаг Ховд аймаг, Жаргалант сум Ховд аймаг, Жаргалант сум
232/18/32 Увс салбар 2015.06.29 №191 тушаал Увс аймаг Увс аймаг, Улаангом сум Увс аймаг, Улаангом сум
232/18/33 Булган салбар 2015.06.29 №191 тушаал Булган аймаг Булган аймаг, Булган сум Булган аймаг, Булган сум
232/18/34 Налайх салбар 2015.06.29 №191 тушаал Улаанбаатар хот Налайх дүүрэг УБ хот, Налайх дүүрэг
232/18/35 Баянгол салбар 2015.06.29 №191 тушаал Улаанбаатар хот Баянгол дүүрэг УБ хот, БГД