Нүүр > ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД > ДЗЗ-Даатгалын зуучлагч

1 Байгууллагын нэр "ЭМ ЖИ АЙ БИ" ХХК
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар 232/04
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №67 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2008.03.28
5 Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 9011137128
6 Компанийн регистрийн дугаар 5208505
7 Даатгалын ангилал Даатгалын зуучлагч
8  Гүйцэтгэх захирлын овог нэр Г.Ууганцэцэг
9 Компанийн  хаяг байршил,  холбоо барих утас, цахим хаяг, УБ хот, БЗД, 1-р хороо,Монголын хөдөө аж ахуйн хоршоологчдын үндэсний холбооны 313 тоот

Т.Тэгшбаяр

 

Т.Тэгшбаяр

 

Даатгалын ангилал

Даатгалын хэлбэр

Зөвшөөрөл 
олгосон тогтоолын огноо-дугаар

1. Ердийн даатгал

1.1. Гэнэтийн осол, эмчилгээний зардлын даатгал

 

1.2. Хөрөнгийн даатгал

 

1.3. Авто тээврийн хэрэгслийн даатгал

 

1.4. Ачааны даатгал

 

1.5. Барилга угсралтын даатгал

 

1.6. Газар тариалангийн даатгал

 

1.7. Мал амьтдын даатгал

 

1.8. Агаарын хөлгийн даатгал

 

1.9. Авто тээврийн хэрэгслийн жолоочийн хариуцлагын даатгал

 

1.10. Хариуцлагын даатгал

 

1.11. Санхүүгийн даатгал

 

2. Урт хугацааны даатгал

2.1. Хугацаат амьдралын даатгал

 

2.2. Насан туршийн даатгал

 

2.3. Хуримтлалын даатгал

 

2.4. Тэтгэврийн даатгал

 

2.5. Эрүүл мэндийн даатгал

 

2.6. Аннуити даатгал

 

3. Давхар даатгал