Нүүр > ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД > ДЗЗ-Даатгалын зуучлагч

1 Байгууллагын нэр "ЦАГААН ГЭРЭЛТ"ХХК
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар 232/39
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №121 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2015.02.25
5 Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 1011005128
6 Компанийн регистрийн дугаар 3560074
7 Даатгалын ангилал Даатгалын зуучлагч
8  Гүйцэтгэх захирлын овог нэр Г.Авдингэрэл
9 Компанийн  хаяг байршил,  холбоо барих утас, цахим хаяг, Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг, 3-р хороо, Дунд гол гудамж, Уран ган ХХК-ийн байр, 101 тоот
"ЦАГААН ГЭРЭЛТ"ХХК 232/39/01 Чингэлтэй салбар 2015.07.07 №212 тушаал Улаанбаатар хот ЧД УБ хот, ЧД, Баруун тасган, А-9а тоот байр
232/39/02 Сонгинохайрхан салбар 2016.01.20 №19 тушаал Улаанбаатар хот СХД УБ хот, СХД, 20-р "Хүлэг" төв 1-р байр 99998060