Нүүр > ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД > Урт хугацааны даатгал

1 Байгууллагын нэр "НЭЙШНЛ ЛАЙФ ДААТГАЛ"ХХК
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар 5/01.
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №08 тогтоол 
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2008.01.31
5 Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 9011104143
6 Компанийн регистрийн дугаар 5156955
7 Даатгалын ангилал Урт хугацааны даатгал
8  Гүйцэтгэх захирлын овог нэр  Г.Монголхүү 
9  Нягтлан бодогчийн нэр Д.Нямсүрэн
10 Компанийн  хаяг байршил,  холбоо барих утас, цахим хаяг, УБ хот, Баянгол дүүрэг, Амарсанаагийн гудамж, 12-1, Гандан 16040, Colorado office8 103 тоот

ТУЗ-ийн дарга

Д.Жаргалсайхан

ТУЗ-ийн гишүүн

О.Бадрал, Д.Саранчимэг, А.Билгүүн

ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн

Д.Батжаргал

 

ТУЗ-ийн дарга

Д.Жаргалсайхан

ТУЗ-ийн гишүүн

О.Бадрал, Д.Саранчимэг, А.Билгүүн

ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн

Д.Батжаргал

 

2017 оны 5 сарын 12-ний байдлаар

1

Хугацаат амьдралын даатгал

Хувь хүний хугацаат даатгал

Хамт олны хугацаат даатгал

Эмнэлгийн мөнгөний даатгал

Зээлдэгчийн амь насны даатгал

Гэнэтийн ослын хамгаалалтын даатгал

2

Насан туршийн даатгал

Насан туршийн даатгал

3

Хуримтлалын даатгал

Боловсролын хуримтлал

Орон сууц  

4

Тэтгэврийн даатгал

Сайн дурын тэтгэврийн даатгал

"Тэнүүн" байгууллагын тэтгэврийн хуримтлал

5

Эрүүл мэндийн даатгал

Өндөр хамгаалалттай эрүүл мэндийн даатгал

Хүнд өвчний даатгал

"Энэр" эрүүл мэндийн даатгал

Хорт хавдрын даатгал

Хорт хавдрын групп даатгал

Хорт хавдрын хувь хүний даатгал

Хорт хавдрын гэр бүлийн хамтарсан даатгал

   

Нийт бүтээгдэхүүн: 16