Нүүр > ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД > Даатгалд - Аудитын компани

1 Байгууллагын нэр "Эс Жи Эм Ди Аудит" ХХК
2 Даатгалын байгууллагад аудит хийх эрх олгосон тогтоолын дугаар  №05 тогтоол
3 Даатгалын байгууллагад аудит хийх эрх олгосон тогтоолын огноо 2012.01.18 
4 Компанийн регистрийн дугаар 5050286
5 Гүйцэтгэх захирлын танилцуулга /овог нэр, утас, и-мэйл/

Д.Эхбаяр


99116948


ekhbayar@sgmd-audit.mn

6 Холбоо барих

88886948                                              

 info@sgmd-audit.mn

1 М.Бямбажаргал  
2 Б.Итгэлт  bat_idusha@yahoo.com
3 Б.Буянтэгш  buyantegsh@sgmd-audit.mn
4 Д.Эхбаяр  ekhbayar@sgmd-audit.mn
5 О.Алтанцэцэг  u_zangi@yahoo.com
1 М.Бямбажаргал  
2 Б.Итгэлт  bat_idusha@yahoo.com
3 Б.Буянтэгш  buyantegsh@sgmd-audit.mn
4 Д.Эхбаяр  ekhbayar@sgmd-audit.mn
5 О.Алтанцэцэг  u_zangi@yahoo.com

УБ, СБД, 8-р хороо, 14/2 и байр, 9 тоот