Нүүр > ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД > ХАДГАЛАМЖ ЗЭЭЛИЙН ХОРШОО

1 Байгууллагын нэр АЛТАН ДАВАЛГАА
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар 4./2
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №55 тушаал   
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2006.06.30  
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 9031001052
6 Компанийн регистрийн дугаар 2359596
7 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар З.Батцэцэг 99199733
8 Компанийн  хаяг байршил ЧД, 4-р хороо, Бага тойруу, 18-р байр, 46 тоот 

З.Батцэцэг

З.Батцэцэг

ЧД, 4-р хороо, Бага тойруу, 18-р байр, 46 тоот