Нүүр > ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД > ХАДГАЛАМЖ ЗЭЭЛИЙН ХОРШОО

1 Байгууллагын нэр МОНКОРД
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар 4./12
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №55 тушаал
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2006.06.30
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 90311001104
6 Компанийн регистрийн дугаар 2391961
7 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар М.Дэлгэрмаа  91915556
8 Компанийн  хаяг байршил ЧД, 4-р хороо, Бага тойруу, 18-1-р байр, 2 давхарт 6 тоот

М.Дэлгэрмаа

М.Дэлгэрмаа

УБ, ЧД 4-р хороо, Бага тойруу, 18-1-р байр, 2 давхарт 6 тоот

Хорооноос олгогдсон дугаар Даатгалын компанийн салбарын нэр Зөвшөөрөл авсан тушаалын огноо/дугаар/ Аймаг, хот Сум Хаяг
1 4/12/01. "Монкорд"ХЗХ 2014.11.19 №429 тогтоол Улаанбаатар хот Баянгол УБ хот, БГД, 14-р хороо
2 4/12/02. "Монкорд"ХЗХ 2014.11.19 №429 тогтоол Улаанбаатар хот Баянзүрх УБ хот, БЗД, 4-р хороо