Нүүр > ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД > ХАДГАЛАМЖ ЗЭЭЛИЙН ХОРШОО

1 Байгууллагын нэр ПРИВАТ КРЕДИТ
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар 4./81
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №32 тогтоол 
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2007.03.15
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 20/72
6 Компанийн регистрийн дугаар 2346095
7 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар С.Батцагаан 99902630
8 Компанийн  хаяг байршил ОРА, Баян-Өндөр сум, 1-4-113

С.Батцагаан

С.Батцагаан

Орхон аймаг, Баян-Өндөр сум, 1-4-113