Нүүр > ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД > ХАДГАЛАМЖ ЗЭЭЛИЙН ХОРШОО

1 Байгууллагын нэр ХОЛКОМ
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар 4./82
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №32 тогтоол 
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2007.03.15
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 25/297
6 Компанийн регистрийн дугаар 2375192
7 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар Г.Янжиндулам 99935190
8 Компанийн  хаяг байршил СБД, холбооны төвийн байрны арын хашаа, 1 давхарт холбоочдын хэвлэл дотор 

Г.Янжиндулам

Г.Янжиндулам

УБ, СБД Холбооны төвийн байрны арын хашаа, 1 давхарт холбоочдын хэвлэл дотор