Нүүр > ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД > ХАДГАЛАМЖ ЗЭЭЛИЙН ХОРШОО

1 Байгууллагын нэр ХАС-КРЕДИТ
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар 4./88
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №35 тогтоол 
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2007.04.05
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 26/325
6 Компанийн регистрийн дугаар 2379937
7 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар Ц.Идэрхангай 88119918, 89117719
8 Компанийн  хаяг байршил БГД, 19-р хооо, 4-р хороолол, 60-128

Ц.Идэрхангай

Ц.Идэрхангай

УБ, БГД 19-р хороо, 4-р хороолол, 60-128