Нүүр > ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД > ХАДГАЛАМЖ ЗЭЭЛИЙН ХОРШОО

1 Байгууллагын нэр НОМИН ЮНИОН
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар 4./96
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №64 тогтоол 
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2007.04.26
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 9031001094
6 Компанийн регистрийн дугаар 2414139
7 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар С.Бадамгарав 99082202
8 Компанийн  хаяг байршил ЧД, 1-р хороо, УИД-ийн 6 дугаар давхар. 99110540, 99082202. union@nomin.net

Б.Бадамгарав

Б.Бадамгарав

УБ, ЧД 1-р хороо, УИД-ийн 6 дугаар давхар. 99110540, 99082202. union@nomin.net

Хорооноос олгогдсон дугаар Даатгалын компанийн салбарын нэр Зөвшөөрөл авсан тушаалын огноо/дугаар/ Аймаг, хот Сум Хаяг
1 4/96/01. "Номин юнион"ХЗХ 2014.08.06 №287 тогтоол Улаанбаатар хот Чингэлтэй Чингэлтэй дүүрэг