Нүүр > ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД > ХАДГАЛАМЖ ЗЭЭЛИЙН ХОРШОО

1 Байгууллагын нэр "АРВАЙН ҮР"ХЗХ
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар 4/115
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №67 тогтоол 
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2007.05.24
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 9031001023
6 Компанийн регистрийн дугаар 5027403
7 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар Ү.Халиун 99015144
8 Компанийн  хаяг байршил УБ хот, ЧД, 1-р хороо, 40-50 мянгат, Энхтайвны өргөн чөлөө гудамж, 7/4 байр, 01 тоот

Ү.Халиун

Ү.Халиун

УБ хот, ЧД, 1-р хороо, 40-50 мянгат, Энхтайвны өргөн чөлөө гудамж, 7/4 байр, 01 тоот