Нүүр > ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД > ХАДГАЛАМЖ ЗЭЭЛИЙН ХОРШОО

1 Байгууллагын нэр "АРВИЖИХ ХИШИГ"ХЗХ
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар 4/122
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №86 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2007.06.27
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 331007001
6 Компанийн регистрийн дугаар 2360047
7 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар Х.Бүүвэйбаатар 99597770
8 Компанийн  хаяг байршил ДУА, Сайнцагаан сум, Мандал баг 17-9 тоот

Х.Бүүвэйбаатар

Х.Бүүвэйбаатар

 Дундговь аймаг Сайнцагаан сум, Мандал баг 17-9 тоот