Нүүр > ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД > ХАДГАЛАМЖ ЗЭЭЛИЙН ХОРШОО

1 Байгууллагын нэр МӨНХ СОНОР
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар 4/133
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №157 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2007.11.12
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 9031001126
6 Компанийн регистрийн дугаар 2334402
7 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар Б.Булган 99155194
8 Компанийн  хаяг байршил ЧД, цагдаа 5-р хороо, хот байгуулалт нийтийн аж ахуйн 2-р байр.

Б.Булган

Б.Булган

УБ, ЧД5-р хороо Хот байгуулалт нийтийн аж ахуйн 2-р байр