Нүүр > ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД > ХАДГАЛАМЖ ЗЭЭЛИЙН ХОРШОО

1 Байгууллагын нэр "АНХДАГЧ-АНДУУД"ХЗХ 
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар 4./152
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №157 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2007.11.12
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 1730001041
6 Компанийн регистрийн дугаар 4123212
7 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар Б.Даариймаа 99387806
8 Компанийн  хаяг байршил ХӨА, Шинэ-Идэр сум, 4-р баг, захиргааны 4-р байр

Б.Даариймаа

Б.Даариймаа

Хөвсгөл аймаг, Шинэ-Идэр сум 4-р баг захиргааны 4-р байр