Нүүр > ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД > ХАДГАЛАМЖ ЗЭЭЛИЙН ХОРШОО

1 Байгууллагын нэр БАРУУН-ОТОГ 
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар 4./153
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №157 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2007.11.12
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 1731001003
6 Компанийн регистрийн дугаар 4122372
7 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар Л.Жүрмэд 99503883. 99508813
8 Компанийн  хаяг байршил ХӨА, Баянзүрх сум, Бэлтэс баг, сумын төвд

Л.Жүрмэд

Л.Жүрмэд

Хөвсгөл аймаг, Баянзүрх сум Бэлтэс баг, сумын төвд