Нүүр > ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД > ХАДГАЛАМЖ ЗЭЭЛИЙН ХОРШОО

1 Байгууллагын нэр ЦЭНГЭЛ ХӨГЖИЛ 
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар 4./154
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №157 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2007.11.12
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 231001005
6 Компанийн регистрийн дугаар 2449439
7 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар Б.Байболат 95424295
8 Компанийн  хаяг байршил БӨА, Цэнгэл сум, Хөшөөт 8-р баг

Б.Байболат

Б.Байболат

Баян-Өлзий аймаг Цэнгэл сум, Хөшөөт 8-р баг