Нүүр > ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД > ХАДГАЛАМЖ ЗЭЭЛИЙН ХОРШОО

1 Байгууллагын нэр ТЭГШ БОЛОМЖ
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар 4./155
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №157 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2007.11.12
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 9031001121
6 Компанийн регистрийн дугаар 2379201
7 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар Г.Солонго 99173198
8 Компанийн  хаяг байршил УБ хот, ЧД, 3 дугаар хороо, Энхтайваны өргөн чөлөө, Пийс таувэр, 11 дүгээр давхар, 1103 тоот

Г.Солонго

Г.Солонго

УБ хот, ЧД, 3 дугаар хороо, Энхтайваны өргөн чөлөө, Пийс таувэр, 11 дүгээр давхар, 1103 тоот