Нүүр > ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД > ХАДГАЛАМЖ ЗЭЭЛИЙН ХОРШОО

1 Байгууллагын нэр "НАРАН УРГАХ" ХЗХ
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар 4/156
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №157 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2007.11.12
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 731001006
6 Компанийн регистрийн дугаар 2373408
7 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар Н.Болдмаа 89993023
8 Компанийн  хаяг байршил ДОА, Баяндун сум, Наран баг 

Н.Болдмаа

Н.Болдмаа

Дорнод аймаг Баяндун сум, Наран баг