Нүүр > ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД > ХАДГАЛАМЖ ЗЭЭЛИЙН ХОРШОО

1 Байгууллагын нэр ЦОГТ-ОВОО ХӨГЖИЛ
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар 4/158
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №163 тогтоол 
4 Тусгай зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2007.11.29
5 Тусгай зөвшөөрлийн хугацаа сунгасан огноо тогтоол

2017.10.27

№181 тогтоол

6  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 1131011001
7 Компанийн регистрийн дугаар 3611116
8 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар Ш.Энхбаяр 99775387
9 Компанийн  хаяг байршил ӨМА,Цогт - Овоо сум, Цогт-Овоо баг

Ш.Энхбаяр

Ш.Энхбаяр

Өмнөговь аймаг Цогт - Овоо сум, Цогт-Овоо баг