Нүүр > ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД > ХАДГАЛАМЖ ЗЭЭЛИЙН ХОРШОО

1 Байгууллагын нэр ХОНГОР ИРЭЭДҮЙ  /гэрчилгээ гэмтээсэн/
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар 4/160
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №163 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2007.11.29
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 1931031001
6 Компанийн регистрийн дугаар 4244489
7 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар Алтанцэцэг 99405959
8 Компанийн  хаяг байршил ДАА, Хонгор сум, 1-р баг, 9-р байр, 08 тоот

Алтанцэцэг

Алтанцэцэг

Дархан-Уул аймаг Хонгор сум, 1-р баг, 9-р байр, 08 тоот