Нүүр > ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД > ХАДГАЛАМЖ ЗЭЭЛИЙН ХОРШОО

1 Байгууллагын нэр МӨНГӨНБИЙЛЭГ
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар 4/161
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №163 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2007.11.29
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 6310011002
6 Компанийн регистрийн дугаар 2325152
7 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар Ц.Энхжинжав 99526894, 96666829
8 Компанийн  хаяг байршил ДГА,Сайншанд сум, АН-ын байр.

Ц.Энхжинжав

Ц.Энхжинжав

Дорноговь аймаг Сайншанд сум, АН-ын байр.